Untitled Document

WWW.PEC9.COM   VDO ติวเข้ม Online                                                                                     Callcenter Tel. 08-4422-4111 , 08-4422-5111
     
  -พื้นฐาน -พื้นฐาน -พื้นฐาน -พื้นฐาน     -พื้นฐาน -ติวGat( ข้อความ )  
  -คณิคเสริม -ตะลุยโจทย์โควตา            
                   
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมที่จำเป็นในการเข้าเรียน 1. โปรแกรมอ่านไฟล์หนังสือ
     
         
 
  l
วิชาเคมีพื้นฐาน
   
l    
ติวสบายเคมี_บทที่1_อะตอมและตารางธาตุ
 
ตอนที่ 1_แบบจำลองอะตอม
66 นาท

(การค้นพบอิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอน แบบจำลองอะตอม

 
ของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด)
   
ตอนที่ 2_อนุภาคมูลฐาน และสัญลักษณ์นิวเคลียร์
66 นาท
 
(การเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ และการหาจำนวนอิเล็กตรอน โปรตอน    
นิวตรอน จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ โดยวิธีง่ายๆคิดในใจเห็นปุ๊บตอบปั๊บ)    
ตอนที่ 3_ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์ ไอโซอิเล็กทรอนิก
15 นาท
 
(ความหมายและการตรวจสอบความเป็นไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์    
และไอโซอิเล็กทรอนิกของอะตอมหรือไอออนใดๆ มีเทคนิคง่ายๆมอง    
เห็นๆ ตอบเน้นๆ แน่นอน)    
ตอนที่ 4_คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
46 นาท
 
(สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การหาค่าความถี่ ความยาวคลื่น    
และพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เรื่องที่ว่ายุ่งยาก มาดูตรงนี้จะ    
กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ สบายๆ)    
ตอนที่ 5_แบบจำลองอะตอมของโบร์
51 นาท
 
(แบบจำลองอะตอมของโบร์ สเปกตรัมที่คายออกมาจากอะตอม และ    
อนุกรมต่างๆ วิธีการจำเด็ดสุดๆ)    
ตอนที่ 6_การจัดเรียงอิเล็กตรอน(1)
66 นาท
 
(หลักการพื้นฐานการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก และสุด    
ยอดเทคนิคการจัดเรียงอิเล็กตรอน ไม่ว่าอะตอมธาตุไหนก็จัดได้ง่ายๆ    
และแม่นยำ คิดค้นโดย อ.ประสิทธิ์ มีที่นี่ที่เดียว ย้ำที่เดียว)    
ตอนที่ 7_การจัดเรียงอิเล็กตรอน(2)
31 นาท
 
(โจทย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก)    
ตอนที่ 8_การจัดเรียงอิเล็กตรอน(3) (NEW)
66 นาท
 
(การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย การเขียนการจัดเรียงใน รูปแก๊สเฉื่อย เทคนิคที่ไม่มีที่ไหน  ข้อสอบปัจจุบันนิยมนำไปออก ข้อสอบมาก )    
ตอนที่ 9_การจัดเรียงอิเล็กตรอน(4) (NEW)
55 นาท
 
(การจัดเรียงอิเล็กตรอนในออร์บิทัล  อิเล็กตรอนคู่  อิเล็กตรอนเดี่ยว  บรรจุเต็ม  บรรจุครึ่ง เป็นเรื่องที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน หาเรียนที่อื่นได้ยาก  ไม่ค่อยมีใครสอนกัน  แต่ข้อสอบดันออกเยอะ )    
ตอนที่ 10_ตารางธาตุ (NEW)
62 นาท
 
(ลักษณะของตารางธาตุ  การบอกคาบบอกหมู่ของธาตุ การแบ่งเขต    
ตารางธาตุ s p d f )    
ตอนที่ 11_สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ(1) (NEW)
43 นาท
 
(ขนาดอะตอมและขนาดไอออน  วิธีการเปรียบเทียบขนาดอะตอมและ ไอออนต่างๆ )    
ตอนที่ 12_สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ(2) (NEW)
62 นาท
 
(ค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้   ค่าพลังงานไอออไนซ์เซชัน  ค่าสัมพรรคภาพ อิเล็กตรอน )     
ตอนที่ 13_สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ(3) (NEW)
73 นาท
 
(ข้อต้องรู้เกี่ยวกับพลังงานไอออไนซ์เซชัน  เรื่องนี้ข้อสอบเยอะมากๆ ตรงนี้เราได้ทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายๆ  ไปสอบที่ไหนๆ เอาเรื่องนี้ไปได้คะแนนเยอะแน่นอน)     
ตอนที่ 14_เลขออกซิเดชัน (NEW)
58 นาท
 
(หลักการหาเลขออกซิเดชัน และเกล็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับหาเลข ออกซิเดชันอยู่ในนี้ )    
     
     
     
     
     
   
C02_พันธะเคมี    
D091_C02_กำเนิดพันธะไอออนิก
D092_C02_การเขียนสูตรสารไอออนิก    
D093_C02_พลังงานการเกิดไอออนิก  
D094_C02_การละลายน้ำสารไอออนิก    
   
C04_ปริมาณสารสัมพันธุ์  
D001_C04_01_มวลอะตอม (เรียนฟรี)
D001_C04_02_มวลอะตอมเฉลี่ย (เรียนฟรี)   Download หนังสือประกอบการเรียนบทนี้
D001_C04_03_โมเลกุล    
D004_C04_04_โมล(1)    
D004_C04_05_โมล(2)    
D004_C04_06_โมล(3)    
D004_C04_07_โมล(4)    
D009_C04_08_เข้มข้นแบบร้อยละ    
D009_C04_09_เข้มข้นโมลต่อลิตร ( 1 )    
D009_C04_10_เข้มข้นโมลต่อลิตร ( 2 )    
D009_C04_11_เข้มข้นโมลต่อลิตร ( 3 )    
D012_C04_12_เปลี่ยนร้อยละเป็นM    
D013_C04_13_คอลลิเกติฟ    
D014_C04_14_สูตรโมเลกุล    
D015_C04_15_มวลร้อยละ    
D016_C04_16_กฏทรงมวล+สัดส่วนคงที่    
D017_C04_17_สมการเคมี(1)    
D018_C04_18_สมการเคมี(2)    
D019_C04_19_สมการเคมี(3)    
D020_C04_20_ปริมาณสารสัมพันธ์แก๊ส    
   
C06_อัตราเกิดปฏิกริยา  
หนังสือประกอบการเรียนวิชา CHEM เล่ม 3
 
 
 
D021_C06_01_อัตราเกิดปฏิกริยา
D022_C06_02_ปัจจัยที่มีผลต่อ V  
D023_C06_03_กฏอัตรา(1)  
D024_C06_04_กฏอัตรา(2)  
D025_C06_05_กลไกเกิดปฏิกริยา(1)  
D026_C06_06_กลไกเกิดปฏิกริยา(2)  
D027_C06_07_กลไกเกิดปฏิกริยา(3)  
D028_C06_08_อธิบายปัจจัยผลต่อ V  
   
C07_สมดุลเคมี  
D029_C07_01_สมดุลไดนามิก  
D030_C07_02_การเปลี่ยนสมดุล(1)  
D031_C07_03_การเปลี่ยนสมดุล(2)  
D032_C07_04_ค่าคงที่ของสมดุล(1)  
D033_C07_05_ค่าคงที่ของสมดุล(2)  
D034_C07_06_ค่าคงที่ของสมดุล(3)  
D035_C07_07_ค่าคงที่ของสมดุล(4)  
D036_C07_08_ค่าคงที่ของสมดุล(5)  
D037_C07_09_การเปลี่ยนค่าK  
   
C08_กรดเบส  
D038_C08_01_ทฤษฏีกรดเบส(1)  
D039_C08_02_ทฤษฏีกรดเบส(2)  
D040_C08_03_กรดแก่เบสแก่(1)  
D041_C08_04_กรดแก่เบสแก่(2)  
D042_C08_05_กรดอ่อนเบสอ่อน(1)  
D043_C08_06_กรดอ่อนเบสอ่อน(2)  
D044_C08_07_กรดอ่อนเบสอ่อน(3)  
D045_C08_08_การแตกตัวของน้ำ  
D046_C08_09_pH&pOH(1)  
D047_C08_10_pH&pOH(2)  
D048_C08_11_pH&pOH(3)  
D049_C08_12_อินดิเคเตอร์  
D050_C08_13_เกลือ  
D051_C08_14_ไฮโดรลิซิส(1)  
D052_C08_15_ไฮโดรลิซิส(2)  
D053_C08_16_บัฟเฟอร์(1)  
D054_C08_17_บัฟเฟอร์(2)  
D055_C08_18_ปฏิกริยาสะเทิน(1)  
D055_C08_19_ปฏิกริยาสะเทิน(2)  
D055_C08_20_ปฏิกริยาสะเทิน(3)  
D055_C08_21_ปฏิกริยาสะเทิน(4)  
D055_C08_22_ปฏิกริยาสะเทิน(5)  
DD060_C08_23_ติเตรต(1)  
DD060_C08_24_ติเตรต(2)  
   
   
C09_ไฟฟ้าเคมี   Download หนังสือประกอบการเรียนบทนี้
D062_C09_01_เลขออกซิเดชั่น
D063_C09_02_ปฏิกริยารีดอกซ์    
D067_C09_03_ดุลสมการรีดอกซ์(1)    
D067_C09_04_ดุลสมการรีดอกซ์(1)    
D067_C09_05_ดุลสมการรีดอกซ์(1)    
D067_C09_06_เซลล์กัลวานิก9    
D068_C09_07_แผนภาพเซลล์กัลวานิก    
D069_C09_08_ค่าEo    
D070_C09_09_สมบัติค่าEo    
D071_C09_10_การผูกกร่อนของโลหะ    
D072_C09_11_ชนิดเซลล์กัลวานิก(1)    
D073_C09_12_ชนิดเซลล์กัลวานิก(2)    
D073_C09_13_ชนิดเซลล์กัลวานิก(3)    
l
l
 
   
Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /var/www/clients/client2/web14/web/lesson/chemonline2008.php on line 802