ติวฟิสิกส์ออนไลน์
Untitled Document

WWW.PEC9.COM   VDO ติวเข้ม Online                                                                                     Callcenter Tel. 08-4422-4111 , 08-4422-5111
     
  -พื้นฐาน -พื้นฐาน -พื้นฐาน -พื้นฐาน     -พื้นฐาน -ติวGat( ข้อความ )  
  -คณิคเสริม -ตะลุยโจทย์โควตา            
                   
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมที่จำเป็นในการเข้าเรียน 1. โปรแกรมอ่านไฟล์หนังสือ
     
         
 
 วิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน
 
 
 
หนังสือประกอบการเรียนบทเรียนด้านซ้ายมือ
Downloadหนังสือประกอบการเรียนฟิสิกส์บทที่ 1
Downloadหนังสือประกอบการเรียนฟิสิกส์บทที่ 2
Downloadหนังสือประกอบการเรียนฟิสิกส์บทที่ 3
Downloadหนังสือประกอบการเรียนฟิสิกส์บทที่ 4
 

หนังสือ ติวสบายสไตล์ลุยโจทย์ ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 1 เล่มนี้
ได้รวบรวม ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ย้อนหลังไว้เกินกว่า 15 พ.ศ.
และยังมีแนว ข้อสอบ โควตา ข้อสอบตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ
แนวข้อสอบ A-NET PAT อีกหลาย พ.ศ.
ข้อสอบทั้งหมดได้เรียบเรียงตามบท ตามหัวข้อ
ตามหลักสูตรใหม่ล่าสุด และยังเรียงลำดับข้อสอบจากง่ายไปยาก พร้อมเฉลยทุกข้ออย่างละเอียด ใช้ภาษาง่ายๆ ในการอธิบายทำให้ผู้อ่านอ่านได้อย่างสบาย ๆ
เข้าใจได้ง่าย และรวดเร็วอีกทั้งยังได้สรุปเนื้อหาที่จำเป็นต้องใช้
ในการทำข้อสอบไว้ให้ด้วย

วิธีสี่งซื้อหนังสือ

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
โอนเงินผ่านทางธนาคาร ตามราคาหนังสือ+ค่าจัดส่ง
เข้า บัญชีชื่อ คุณ ประสิทธิ์ จันต๊ะภา ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา ช้างเผือก เลขที่ บัญชี 279-2-90562-8
โทรแจ้งการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อที่อยู่ในการจัดส่ง
มาที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-4422-5111
ค่าจัดส่ง 50 บาท ต่อครั้ง ( รวมหลายเล่มได้ )
P01B_บทนำ
P01B_ตอน01_ความละเอียดในการวัด (เรียนฟรี)
34นาที
P01B_ตอน02_เลขนัยสำคัญ
25นาที
P01B_ตอน03_ความคลาดเคลื่อน
48นาที
P01B_ตอน04_การเปลี่ยนหน่วย
57นาที
แบบฝึกหัด
 
49.นาที
32.นาที
24.นาที

P02B_การเคลื่อนที่   
P02B_ตอน01_ระยะทาง&การขจัด (เรียนฟรี)
55.นาที
P02B_ตอน02_สมการการเคลื่อนที่
29.นาที
P02B_ตอน03_การเคลื่อนที่แนวดิ่ง
70.นาที
P02B_ตอน04_กราฟของการเคลื่อนที่
73.นาที
P02B_ตอน05_ความเร็วสัมพันธ์
16.นาที
แบบฝึกหัด
 
24.นาที
52.นาที
70.นาที
57.นาที
47.นาที
50.นาที
70.นาที
31.นาที

P03B_กฤการเคลื่อนที่ 
P03B่_ตอน01_มวล&แรง (เรียนฟรี)
43.นาที
P03B_ตอน02_กฏการเคลื่อนที่
53.นาที
P03B_ตอน03_คำนวณ F=ma ( 1 )
49.นาที
P03B_ตอน04_คำนวณ F=ma ( 2 )
50.นาที
P03B_ตอน05_คำนวณ F=ma ( 3 )
43.นาที
P03B_ตอน06_แรงเสียดทาน ( 1 )
37.นาที
P03B_ตอน07_แรงเสียดทาน ( 2 )
37.นาที
P03B_ตอน08_แรงเสียดทาน ( 3 )
53.นาที
P03B_ตอน09_จุดศูนย์กลางมวล
14.นาที
แบบฝึกหัด
 
63.นาที
52.นาที
28.นาที
31.นาที
33.นาที
40 นาที

P04B_การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
83.นาที
P04B_ตอน01_โปรเจกไทล์ ( 1 )
83.นาที
P04B_ตอน02_โปรเจกไทล์ ( 2 )
38.นาที
P04B_ตอน03_วงกลม ( 1 )
23.นาที
P04B_ตอน04_วงกลม ( 2 )
72.นาที
P04B_ตอน05_วงกลม ( 3 )
55.นาที
P04B_อัตราเร็วเชิงมุม
30.นาที
P04B_ซิมเปิลฮาร์โมนิค ( 1 )
49.นาที
P04B_ตอน08_ซิมเปิลฮาร์โมนิค ( 2 )
32.นาที
   
P05B_งานและพลังงาน
P05B_ตอน01_งาน (เรียนฟรี)
59.นาที
P05B_ตอน02_กำลัง
24.นาที
 
P05B_ตอน03_พลังงาน
43.นาที
 
P05B_ตอน04_กฏทรงพลังงาน ( 1 )
62.นาที
 
P05B_ตอน05_กฏทรงพลังงาน ( 2 )
74.นาที
 
P05B_ตอน07_เครื่องกล
38.นาที
 
   
   
P06B_โมเมนตัม
P06B_ตอน01_การดล&แรงดล ( 1 ) (เรียนฟรี)
25.นาที
P06B_ตอน02_การดล&แรงดล ( 2 )
41.นาที
 
P06B_ตอน03_กฏทรงโมเมนตัม ( 1 )
48.นาที
 
P06B_ตอน04_กฏทรงโมเมนตัม ( 2 )
36.นาที
 
P06B_ตอน05_การชน
58.นาที
 
 
P07B_การเคลื่อนที่แบบหมุน
P07B_ตอน01_การขจัดเชิงมุม ( 1 ) (เรียนฟรี)
25.นาที
P07B_ตอน02_การขจัดเชิงมุม ( 2 )
41.นาที
 
P07B_ตอน03_โมเมนต์เแห่งความเฉื่อย
48.นาที
 
P07B_ตอน04_โมเมนตัมเชิงมุม
36.นาที
 
P07B_ตอน05_พลังงานจลน์การหมุน
59.นาที
 
แบบฝึกหัดบทที่ 7
   
40.นาที
 
40.นาที
 
30.นาที
 
36.นาที
 
26.นาที
 
45.นาที
 
 
P08B_สภาพสมดุล&ยืดหยุ่น
P08B_ตอน01_สมดุลต่อการเลื่อนที่ (เรียนฟรี)
65.นาที
P08B_ตอน02_สมดุลต่อการหมุน
54.นาที
 
P08B_ตอน03_การได้เปรียบเชิงมุม
38.นาที
 
P08B_ตอน04_โจทย์ประยุกต์
52.นาที
 
P08B_ตอน05_สภาพยืดหยุ่น
69.นาที
 
   
P09B_ของไหล
หนังสือประกอบการเรียนบทเรียนด้านซ้ายมือ
Downloadหนังสือประกอบการเรียนบทที่ 09
Downloadหนังสือประกอบการเรียนบทที่ 10
Downloadหนังสือประกอบการเรียบทที่ 11
PB09_ของไหล_ตอน01_ความหนาแน่น#
23.นาที
PB09_ของไหล_ตอน02_แรงดันกดก้นภาชนะ( 1 ) (เรียนฟรี)
26.นาที
PB09_ของไหล_ตอน03_แรงดันกดก้นภาชนะ( 2 )#
39.นาที
PB09_ของไหล_ตอน04_แรงดันกดก้นภาชนะ( 3 )#
50.นาที
PB09_ของไหล_ตอน03_กฏของปาสคาล
34 นาที
PB09_ของไหล_ตอน04_แรงลอยตัว
59 นาที
PB09_ของไหล_ตอน05_แรงดึงผิว&แรงหนืด
59 นาที
PB09_ของไหล_ตอน06_พลศาสตร์ของไหล
69 นาที

P10B_ความร้อน
PB10_ตอน01_ความร้อน ( 1 ) (เรียนฟรี)
31 นาที
PB10_ตอน02_ความร้อน (2 )
67 นาที
PB10_ตอน03_ความร้อน(3)#
38 นาที
P10_ตอน04_สมบัติแก๊ส(1) (เรียนฟรี)#
45 นาที
P10_ตอน05_สมบัติแก๊ส ( 2 )#
57 นาที
P10_ตอน06_สมบัติแก๊ส ( 3 )#
40 นาที
P10_ตอน07_สมบัติแก๊ส ( 4 )#
54 นาที
P10_ตอน08_อัตราเร็วโมเลกุลแก๊ส ( 1 )#
45 นาที
P10_ตอน09_อัตราเร็วโมเลกุลแก๊ส ( 2 )#
50 นาที
P10_ตอน10_พลังงานจลน์โมเลกุลแก๊ส#
68 นาที
P10_ตอน11_พลังงานภายในระบบ(1)#
25 นาที
P10_ตอน12_พลังงานภายในระบบ(2)#
70 นาที

P11B_คลื่นกล
PB11_ตอน01_ความหมายของคลื่น (เรียนฟรี)
20 นาที
PB11_ตอน02_คลื่นน้ำ
47 นาที
PB11_ตอน03_เฟสของคลื่น
60 นาที
PB11_ตอน04_การสะท้อน
33 นาที
PB11_ตอน05_การหักเห
40 นาที
PB11_ตอน006_การแทรกสอด&เลี้ยวเบน
66 นาที
PB11_ตอน07_คลื่นนิ่ง
24 นาที
   
P12B_เสียง
Downloadหนังสือประกอบการเรียน
P12B_ตอน01_อัตราเร็วเสียง (เรียนฟรี)
39 นาที
P12B_ตอน02_การสะท้อนเสียง
45 นาที
 
P12B_ตอน03_การหักเห&เลี้ยวเบนเสียง
39 นาที
 
P12B_ตอน04_การแทรกสอดเสียง
44 นาที
 
P12B_ตอน05_ความเข้มเสียง ( 1 )
49 นาที
 
31 นาที
 
P12B_ตอน07_เสียงดนตรี
57 นาที
 
P12B_ตอน08_การสั่นพ้อง ( 1 )
58 นาที
 
P12B_ตอน09_การสั่นพ้อง ( 2 )
51 นาที
 
P12B_ตอน10_ปรากฏการณ์ดอปเปอร์
63 นาที
 
P12B_ตอน11_คลื่นกระแทก
22 นาที
 
   
P13B_แสง
Downloadหนังสือประกอบการเรียน
P13B_แสง_ตอน01_การแทรกสอดแสง ( 1 ) (เรียนฟรี)
64 นาที
P13B_แสง_ตอน02_การแทรกสอดแสง ( 2 )
33 นาที
 
P13B_แสง_ตอน03_การเลี้ยวเบนแสง
55 นาที
 
   
P14B_ทัศนอุปกรณ์
Downloadหนังสือประกอบการเรียน
P14B_ตอน01_การสะท้อนแสง ( 1 ) (เรียนฟรี))
76 นาที
P14B_ตอน02_การสะท้อนแสง ( 2)
76 นาที
 
P14B_ตอน03_การหักเหของแสง
39 นาที
 
P14B_ตอน04_การสะท้อนกลับหมด
31 นาที
 
P14B_ตอน05_ลึกจริงลึกปรากฏ
44 นาที
 
P14B_ตอน06_เลนส์ ( 1 )
40 นาที
 
P14B_ตอน07_เลนส์ ( 2 )
58 นาที
 
   
P15B_ไฟฟ้าสถิตย์
P15B_ตอน01_กฏของคูลอมป (เรียนฟรี)
67 นาที
P15B_ตอน02_สนามไฟฟ้า
65 นาที
 
P15B_ตอน03_ศักย์ไฟฟ้า
57 นาที
 
P15B_ตอน04_สนามและศักย์ไฟฟ้ารอบตัวนำ
34 นาที
 
P15B_ตอน05_สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ ( 1 )
33 นาที
 
P15B_ตอน06_สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ ( 2 )
45 นาที
 
P15B_ตอน07_ตัวเก็บประจุ
21 นาที
 
P15B_ตอน08_การต่อ C แบบอนุกรม
35 นาที
 
P15B_ตอน09_การต่อ C แบบขนาน
51 นาที
 
P15B_ตอน10_การแตะกันของตัวนำ
16 นาที
 
P15B_ตอน11_การเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า
64 นาที
 
   
P16B_ไฟฟ้าแม่เหล็ก ( 1 )
Downloadหนังสือประกอบการเรียน ขุดที่ 1 ชุดที่2
P16B_ตอน01_กระแสไฟฟ้า (เรียนฟรี)
41 นาที
P16B _ตอน02_กฏของโอหม์
57 นาที
 
P16B_ตอน03_พลังงานไฟฟ้า
65 นาที
P16B_ตอน04_การต่อตัวต้านทาน ( 1 )
35 นาที
 
P16B_ ตอน05_การต่อตัวต้านทาน ( 2 )
63 นาที
 
P16B_ตอน06_การต่อตัวต้านทาน ( 3 )
58 นาที
 
P16B_ตอน07_แรงเคลื่อนไฟฟ้า ( 1 )
55 นาที
 
P16B_ตอน08_แรงเคลื่อนไฟฟ้า ( 2 )
38 นาที
 
P16B_ตอน09_ความต่างศักย์ระหว่างเซลล์#
38 นาที
 
P16B_ตอน10_กฏkichoft's#
25 นาที
 
P16B_ตอน11_กัลวานอมิเตร์
61 นาที
 
P16B _ตอน12_แม่เหล็ก
19 นาที
 
P16B_ตอน13_แรงผลักประจุไฟฟ้า
63 นาที
 
P16B_ตอน14_กฏการเหนี่ยวนำ
19 นาที
 
P16B_ตอน15_แรงกระทำต่อลวดที่มีกระแส
56 นาที
 
   
P17B_ไฟฟ้าแม่เหล็ก ( 2 )
72 นาที
P17B_ตอน01_กระแสเหนี่ยวนำ (เรียนฟรี)
P17B_ตอน02_หม้อแปลงไฟฟ้า
46 นาที
 
P17B_ตอน03_กระแสสลับ
27 นาที
 
P17B_ตอน04_อุปกรณ์ RCL
62 นาที
 
P17B_ตอน05_วงจร RCL
72 นาที
   
P18B_คลื่นแม่เหล็ก
P18B_ตอน01_คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า#
51 นาที
P18B_ตอน02_สเปกตรัม#
80 นาที
 
P18B_ตอน03_โพลาไรช#
20 นาที
 
   
P19B_ฟืสิกส์อะตอม
P19ิB_ตอน01_การค้นพบอิเลคตรอน(1) (เรียนฟรี)
35 นาที
P19B_ตอน02_การค้นพบอิเลคตรอน(2)#
49 นาที
 
P19B_ตอน03_ค้นพบโปรตรอนนิวตรอน#
22 นาที
 
P19B_ตอน04_การทดลองของมิลลิแกน#
36 นาที
 
P19B_ตอน05_แบบจำลองของรัทเทอร์ฟอร์ต#
30 นาที
 
P19B_ตอน06_แบบจำลองของโบร์(1)#
69 นาที
 
P19B_ตอน07_แบบจำลองของโบร์(2)#
40 นาที
 
P19B_ตอน08_แบบจำลองของโบร์(3)#
70 นาที
P19B_ตอน09_แบบจำลองของโบร์(4)#
19 นาที
 
P19B_ตอน10_รังสีX#
38 นาที
 
P19B_ตอน11_โฟโตอิเลคทริก(1)#
61 นาที
 
P19B_ตอน12_โฟโตอิเลคทริก(2)#
74 นาที
 
P19B_ตอน13_โฟตอน#
39 นาที
 
P19B_ตอน14_สมมุติฐานเดอบรอยด์#
60 นาที
 
   
P20B_ฟืสิกส์นิวเคลียร์
P20B_ตอน01_กัมมันตภาพรังสี#
48 นาที
P20B_ตอน02_สมการการคายรังสี#
45 นาที
 
P20B_ตอน03_คำนวณการสลายี#
69 นาที
P20B_ตอน04_ปฏกิริยาเคมี#
63 นาที
 
l
คะลุยโจทย์โควตาวิชา ฟิสิกส์
   
l  
ตะลุยโจทย์โควตาบทที่ 1
   
51 นาที
 
43 นาที
 
43 นาที
 
26 นาที
 
ตะลุยโจทย์โควตาบทที่ 2
 
23 นาที
52 นาที
63 นาที
49 นาที
32 นาที
56 นาที
24 นาที
ตะลุยโจทย์โควตาบทที่ 3
 
30 นาที
52 นาที
62 นาที
48 นาที
 
20 นาที
 
36 นาที
 
55 นาที
 
33 นาที
 
37 นาที
 
 
ตะลุยโจทย์โควตาบทที่ 4
   
50 นาที
 
23 นาที
 
58 นาที
 
14 นาที
 
57 นาที
 
31 นาที
 
49 นาที
 
56 นาที
 
ตะลุยโจทย์โควตาบทที่ 5
   
48:นาที
 
53:นาที
 
59 นาที
 
24:นาที
 
58 นาที
 
ตะลุยโจทย์โควตาบทที่ 6
   
31 นาที
 
39 นาที
 
52 นาที
 
34 นาที
 
60 นาที
 
ตะลุยโจทย์โควตาบทที่ 7
   
38 นาที
 
28 นาที
 
50 นาที
 
56 นาที
 
ตะลุยโจทย์โควตาบทที่ 11
   
56 นาที
 
53 นาที
 
67 นาที
 
71 นาที
 
ตะลุยโจทย์โควตาบทที่ 12
   
61 นาที
 
51 นาที
 
68 นาที
 
48 นาที
 
ตะลุยโจทย์โควตาบทที่ 13
   
41 นาที
 
55 นาที
 
32 นาที
 
ตะลุยโจทย์โควตาบทที่ 14
   
77 นาที
 
78 นาที
 
74 นาที
 
38 นาที
 
ตะลุยโจทย์โควตาบทที่ 15
   
36 นาที
 
61 นาที
 
51 นาที
 
30 นาที
 
68 นาที
 
ตะลุยโจทย์โควตาบทที่ 16
   
64 นาที
 
61 นาที
 
55 นาที
 
67 นาที
 
67 นาที
 
56 นาที
 
ตะลุยโจทย์โควตาบทที่ 18
   
61 นาที
 
ตะลุยโจทย์โควตาบทที่ 19    
P19Q_ฟิสิกส์อะตอม_โจทย์โควตาชุดที่1-10
45 นาที
 
P19Q_ฟิสิกส์อะตอม_โจทย์โควตาชุดที่1-2
49 นาที
 
P19Q_ฟิสิกส์อะตอม_โจทย์โควตาชุดที่1-3
67 นาที
 
ตะลุยโจทย์โควตาบทที่ 20
   
67 นาที