คอร์สทำเกรด ฟิสิกส์ ม.4 - ม.6 ( เพิ่มเติม )

Download เอกสารประกอบการเรียน
Update   ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 01 บทนำ Update   ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 02 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง Update   ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 03 แรงกฏการเคลื่อนที่ Update   ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 04 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ Update   ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 05 งานและพลังงาน   ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 06 โมเมนตัมและการชน   ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 07 การเคลื่อนที่แบบหมุน Update   ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 08 สมดุลกลและสภาพยืดหยุ่น Update   ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 09 คลื่นกล Update   ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 10 เสียง Update   ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 11 แสงและทัศนอุปกรณ์ Update   ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 12 แสงเชิงฟิสิกส์ Update   ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต Update   ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส Update   ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก Update   ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Update   ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 17 ของไหล Update   ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 18 ความร้อน   ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม Update   ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
หนังสือประกอบการเรียน ซื้อหาได้ตามร้านขายหนังสือชั้นนำทั่วไป