คอร์สเตรียมสอบเข้ามหาลัย คณิต ( เพิ่มเติม )

Download เอกสารประกอบการเรียน
Update   ติวสบายคณิต (เพิ่มเติม) บทที่ 00 เซต สรุปเข้ม Update   ติวสบายคณิต (เพิ่มเติม) บทที่ 01 ตรรกศาสตร์ สรุปเข้ม Update   ติวสบายคณิต (เพิ่มเติม) บทที่ 02 ระบบจำนวนจริง สรุปเข้ม Update   ติวสบายคณิต (เพิ่มเติม) บทที่ 04 เมทริกซ์ สรุปเข้ม Update   ติวสบายคณิต (เพิ่มเติม) บทที่ 05 ฟังก์ชัน สรุปเข้ม Update   ติวสบายคณิต (เพิ่มเติม) บทที่ 06 เรขาคณิตวิเคราะห์ สรุปเข้ม Update   ติวสบายคณิต (เพิ่มเติม) บทที่ 07 ฟังก์ชั่นเอกซ์โพ&ลอก สรุปเข้ม New   ติวสบายคณิต (เพิ่มเติม) บทที่ 08 ตรีโกณมิติ สรุปเข้ม New   ติวสบายคณิต (เพิ่มเติม) บทที่ 09 เวกเตอร์ สรุปเข้ม New   ติวสบายคณิต (เพิ่มเติม) บทที่ 10 จำนวนเซิงซ้อน สรุปเข้ม New   ติวสบายคณิต (เพิ่มเติม) บทที่ 12 ความน่าจะเป็น สรุปเข้ม Update   ติวสบายคณิต (เพิ่มเติม) บทที่ 13 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สรุปเข้ม Update   ติวสบายคณิต (เพิ่มเติม) บทที่ 14 การแจกแจงปกติ สรุปเข้ม Update   ติวสบายคณิต (เพิ่มเติม) บทที่ 15 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูล สรุปเข้ม Update   ติวสบายคณิต (เพิ่มเติม) บทที่ 16 ลำดับและอนุกรม สรุปเข้ม Update   ติวสบายคณิต (เพิ่มเติม) บทที่ 17 แคลคูลัสเบื้องต้น สรุปเข้ม
หนังสือประกอบการเรียน ซื้อหาได้ตามร้านขายหนังสือชั้นนำทั่วไป