ติวสบายสไตล์ลุยโจทย์ ฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 3

ติวสบายสไตล์ลุยโจทย์ ฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 3

 • สรุปเนื้อหาที่จำเป็นต้องใช้ในการทำข้อสอบ
 • รวบรวมข้อสอบเข้าวิทยาลัย 15 พ.ศ.
 • แนวข้อสอบ โควตา สอบตรง PAT2
 • พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้

 • คลื่นกล
 • แสง
 • แสงและทัศนอุปกรณ์
 • แสงเชิงฟิสิกส์

เหมาะสำหรับ

 • เป็นคู่มือประกอบการเรียนในชั้น
 • เตรียมสอบประจำภาค
 • เตรียมสอบ PAT2 O-net
 • สอบตรง สอบโควตา

เรียบเรียงโดย

 • อ. ประสิทธิ์ จันต๊ะภา

วิธีการสั่งซื้อ

 • สามารถซื้อได้ ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
 • หรือ สั่งซื้อโดยตรงได้ที่ www.poombundit.co.th