ศิราณี [มหาสารคาม] | ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต p05 สนามไฟฟ้า(2) |