อิรฟาน เหล็บเลิศ [พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์] | ติวสบายเคมี (เพิ่มเติม) บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอน 14 การคำนวนสมการเคมี(2) |